Rákoskerti Óvoda OM: 203020


Óvodavezető: Szakadáti Tibor Józsefné
Óvodavezető:
Szakadáti Tibor Józsefné

3-7 éves korig fogadunk gyermekeket a Rákoskerti Óvodába.

Célunk: Egészséges, szellemileg érett, érdeklődő, fogékony, nagy tudásvágyú, gazdag ismeretanyaggal rendelkező, kiegyensúlyozott személyiségű gyermekek nevelése.
A gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásának elősegítése. A sikeres iskolai előmenetelhez szükséges testi, szociális és pszichés érettség kialakítása.

A nevelés legfőbb területének a játékot tekintjük. A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, személyisége alakulásának legfőbb tényezője. Mindennapjainkat úgy szervezzük, hogy az együttes tevékenységek, közös játékok, túrák, kirándulások sok és változatos ismerethez juttassák őket. A korosztályoknak megfelelő, esztétikus eszközöket, játékokat válogattunk össze. Kihasználjuk a játék fejlesztő hatásait, elősegítjük a gyermek adott fejlettségi szintjéről magasabb szintre való lépését.

A Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány (székhelye: 1171. Budapest, Dalnok u. 48.) élve a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ (3) bekezdése által biztosított jogával, 2015. április 01. napján Közgyűlési határozatával megalapította a Rákoskerti Óvodát, melynek alapító okiratát írásba foglalta.

címe:
1. Intézmény hivatalos neve: Rákoskerti Óvoda
2. Adószám: 26918691-1-42
3. Bankszámlaszám: 11717009-20044703
4. Óvodavezető: Szakadáti Tibor Józsefné
5. Alapítás éve: 2015
6. Alapító és egyben fenntartó neve: Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány
7. Alapító és egyben fenntartó székhelye: 1171. Budapest, Dalnok u. 48.
8. Az intézmény típusa: óvoda
9. OM azonosító: 203020
10. Az intézmény köznevelési alapfeladata: óvodai nevelés
11. Az intézmény oktatási munkarendje: hétfőtől - péntekig 7. 00-tól - 17. 30-ig
12. Felügyeleti szerv: a/ szakmai, törvényességi felügyelet:
     Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány
     1171. Budapest, Dalnok u. 48.

b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
     Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási Főosztály
     1051 Budapest, Váci utca 62-64
13. Működési terület: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről, elsősorban Budapest XVII. kerületből és az azt körülvevő agglomerációból fogad gyermekeket (Pécel, Maglód, Ecser, Kistarcsa, Nagytarcsa).
14. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 18 fő
15. Óvodai csoportok száma: 1 vegyes csoport
16. Az intézmény feladata a következők szerint: Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tartó óvodai nevelés. Az óvodai nevelés - az általános nevelési elveken túl - nagyobb hangsúlyt fektet a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, a rendszeres testedzésre és a környezettudatos magatartás kialakítására.

a/ alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése
     0911 Óvodai nevelés

b/
     091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
     091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai

c/ kiegészítő feladata
     104030 Gyermekek napközbeni ellátása
     096010 Óvodai intézményi étkeztetés,
                  Munkahelyi étkezés
17. Az intézményben ellátott gyermekétkeztetés módja: Gyermekétkezésre szakosodott beszállító szerződés által biztosítja a napi háromszori étkezést. A székhelyen és a telephelyen tálaló konyha működik
18. Címe: székhely: 1171. Bp. Rákoskert sugárút 167.
Munkatársaink:
Szakadáti Tibor Józsefné (Márti) - Óvodavezető
Márti
Csilla
Csilla
Óvoda

A Rákoskerti Óvoda dokumentumai:

Szakmai program
Alapító okirat
SZMSZ
Házirend

Kapcsolódó oldalak:

Rákoskerti Óvodák napirendje

 

Ízelítő a Zsebi-ovi mindennapjaiból

A címre kattintva megtekinthető a gyermekekről készült videó.

MegtekintésJELENTÉSEK

Közhasznúsági jelentések


Eredménykimutatás, 2022
Mérleg, 2022
Közhasznúsági melléklet, 2022
Kiegészíto melléklet, 2022

Közhasznúsági jelentés, 2021
Könyvviteli beszámoló, 2021